case-new-logo We Are Case IH

— We are —

Brugervilkår

Brugervilkår

​Denne CNH website tilbydes til brugeren, forudsat at denne accepterer de pågældende betingelser, konditioner og angivelser uden ændringer. CNH kan ændre indholdet af denne website eller nedlægge siden uden foregående varsel. Brugerens adgang og brug af siden forudsætter accept af det opgivne.

CNH refererer til CNH Industrial.

Brug af website.Brugeren accepterer at bruge denne website i henhold til den gældende lovgivning. Derudover accepterer brugeren ikke at gøre følgende: 1) forsætligt og uden tilladelse at ændre, beskadige eller ødelægge CNH's eller andre brugeres computer system, netværk, software, website, program, dokumentation eller indeholdte data; 2) bruge denne website til at drive eller forsøge at drive nogen form for forretning eller aktivitet eller ansøge om nogen aktivitet, som er forbudt i henhold til lovgivningen. Handlinger, udført af brugeren, som medfører blokering af adgang til denne website for andre brugere eller CNH vil blive anset for uautoriseret brug.

Kontrol af brug.Ved at bruge dette system giver brugeren udtrykkelig tilladelse til konstant administrativ kontrol. Brugeren er også informeret om, at administratoren kan videregive bevis for eventuel ulovlig aktivitet, som er registreret under denne kontrol, til pågældende myndigheder. Hvis brugeren ikke accepterer dette, bør han straks forlade systemet.

Disclaimer.CNH har bestræbt sig på at yde den mest opdaterede, korrekte og tydelige information. Der er imidlertid altid risiko for eventuelle fejl i informationerne. CNH fralægger sig uden begrænsninger ansvaret for utilsigtede fejl og manglende opdateringer af nyheder, data eller andre oplysninger, indeholdt på CNH websider. Nyheder, finansieringsinformationer, data og oplysninger på CNH servere er indlæst af CNH personale fra mange forskellige kilder, og kan ændres uden foregående varsel til brugeren. CNH giver ingen garantimæssige forpligtelser af nogen art med hensyn til kvalitet, indhold, færdiggørelse, tilpasning, præcision, tilstrækkelighed, rækkefølge eller rettidighed i forbindelse med indholdet på denne website.

Links til andre websider.CNH websider kan undertiden indeholde links til andre websider. CNH påtager sig intet ansvar for websider, som ikke administreres eller styres af CNH, eller links fra disse sider. CNH anser ikke links til andre sider for godkendelse af disse links eller eventuelle produkter og/eller service, som markedsføres gennem disse sider, og henvisningerne gives kun som service. Alle tredjeparts websider har deres egen politik med hensyn til hvilke informationer, der er tilgængelige. Brugeren har alene ansvar for sin anvendelse overfor de pågældende udbydere.

Liste over bruge maskiner.CNH website for brugte maskinerwww.caseused.comindeholder fortegnelser over brugte maskiner fra CNH forhandlere, og det er forhandlerne, som har disse salgstilbud og ikke CNH. CNH påtager sig intet ansvar overhovedet i forhold til informationer, specifikationer, tilstandsrapporter, fotos, priser, skatter og afgifter, eller reklamationsforhold på disse sider eller links i disse sider. Hver forhandler er ansvarlig for oplysningerne i forbindelse med hver maskine. Brugeren er indforstået med at CNH, dets repræsentanter, agenter, ansatte og andre under CNH ikke holdes ansvarlig for fejl, udgifter, advokatomkostninger og skader, som opstår i forbindelse med brugen af maskiner købt gennem en CNH website for brugte maskiner, inkl. reklamationsberettigede faktorer. I alle stridsspørgsmål i forbindelse med salg eller køb af maskiner fra en website for brugte CNH maskiner, accepterer brugeren at rette sig efter den gældende juridiske myndighed i det land hvor forhandleren, som solgte maskinen eller udstyret, er bosiddende.

Intellektuel ejendomsret.Brugeren accepterer, at denne CNH website indeholder intellektuel ejendom, som er beskyttet af officielt varemærke samt reglerne for forretningshemmeligheder og copyright. Brugeren accepterer ikke at må bruge, kopierer eller uddele kopier, eller delvis kopiering af denne website og dens indhold, eller på anden måde overskride reglerne for CNH's intellektuelle ejendomsret.

Risikoovertagelse.Ved brug af CNH website til ethvert formål, påtager brugeren sig alle risici i forbindelse med brugen af denne website og hele dens indhold. Denne risiko omfatter, men er ikke begrænset til, risikoen for brugerens computer, software eller data, som ødelægges af en virus, software eller en anden fil, som overføres eller aktiveres via en CNH website eller brugerens adgang til den. CNH har under ingen omstændigheder ansvar for nogen direkte, indirekte, specifikke, utilsigtede, følge- eller straffeskader, inkl. men ikke begrænset til tabt indtjening eller omsætning, som på nogen måde er forbundet med brug eller misbrug af denne website eller fra informationer, mangel på informationer, dokumenter, software, serviceydelser eller andet materiale gennem en CNH website. Brugeren påtager sig også alle risici ved brugen af denne website, uanset om det er baseret på kontraktmæssig, skadeforvoldende handling, specifikt erstatningsansvar, eller andet, også i tilfælde hvor CNH og/eller dets ansatte, samarbejdspartnere eller agenter er blevet advaret om eventuel mulighed for skader. CNH er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget helt eller delvis af handlinger, udeladelser eller uheld udenfor dets kontrol, inklusiv fremskaffelse, udfyldelse, visning eller levering af informationer, eller som opstår som følge af fejl, udeladelser eller ukorrektheder i informationer uanset årsagen, eller som opstår som følge af brugerens beslutning eller handling, eller handlinger, som er foretaget eller ikke foretaget på baggrund af den foreliggende information eller mangel på samme.

Ulovlig brug.UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ BRUGEREN SKAFFE SIG ADGANG ELLER FORSØGE AT FÅ ADGANG TIL CNH's COMPUTER SYSTEM, COMPUTER NETVÆRK ELLER DELE AF DET MED DET FORMÅL AT BEDRAGE ANDRE, STJÆLE ELLER UDFØRE ANDEN FORM FOR LOVBRUD. CNH forbeholder sig ret til efter eget valg at afbryde for brugerens anvendelse af denne website eller forbyde brugeren adgang i fremtiden i tilfælde af misbrug eller uautoriseret eller ulovlig brug.

Brug af interaktive medier.I det omfang denne website indeholder eller vil indeholde elektroniske mail links, bulletin boards, debat forums, chat rooms, eller andre former for kommunikationsmuligheder, som involverer CNH og/eller andre brugere, skal brugeren acceptere at bruge disse funktioner efter deres hensigt. Under ingen omstændigheder må brugeren overtræde nogle regler ved at bruge disse funktioner til formål som kan virke krænkende eller generende for andre, overtræde CNH´s eller tredjeparts intellektuelle ejendomsret, at sende stødende materiale, at indføre virus, beskadigede filer eller andre programmer, som vil kunne skade eller ændre denne website eller computere, der tilhører CNH eller tredjepart. CNH forbeholder sig ret til at fjerne indhold på denne website efter eget ønske. Brugeren accepterer at materiale, som er leveret af andre end CNH eller dets samarbejdspartnere, ikke er godkendt af CNH, og ikke kan anses for kontrolleret af CNH.

Skadeserstatning.Brugeren accepterer at holde CNH, dets repræsentanter, agenter, ansatte og andet personale under CNH ansvarsfri overfor alle erstatningskrav, udgifter, advokatomkostninger, og skader, som er opstået i forbindelse med brugen af denne website, inklusiv reklamationsberettigede faktorer.

Intet kontraktmæssigt forhold.Brugeren accepterer, at ved at bruge denne website, er der ikke indgået nogen form for forhold, heriblandt partnerskab, joint venture, ansættelseforhold, kontraktlig eller agenturmæssig forhold, mellem brugeren og CNH eller dets samarbejdspartnere eller ansatte.

Retsgyldighed.Denne aftale er underlagt retsplejen gældende i Wisconsin, USA. Brugeren accepterer de gældende lovmæssige regler under alle stridsspørgsmål i forbindelse med brugen af denne website, og de angivne termer og konditioner vil være gældende uanset, hvor man befinder sig. Brugeren giver afkald på indsigelse overfor anden lokalitet for evt. retssag eller sagsanlæg i forbindelse med denne aftale, og accepterer at sådanne retssager eller sagsanlæg i andet forum ikke har restgyldighed overfor brugeren.

Gældende lovgivning.CNH's udøvelse af denne aftale er underkastet gældende lovgivning og retspleje, og intet heri hindrer CNH's forpligtelse til at efterkomme forespørgsler fra myndighederne eller overholde krav i henhold til brug af denne website eller informationer, ydet eller indhentet af CNH i forbindelse med dette brug.

Fortsat gyldighed.Hvis nogen del af denne aftale viser sig at være ugyldig eller ikke i overensstemmelse med gældende lov, vil denne del blive afløst af en gyldig erstatning, som kan håndhæves, og med lignende indhold af det originale. Den resterende del af aftalen vil stadig være gældende.

Hele aftalen.Denne aftale udgør den komplette aftale mellem brugeren og CNH i forbindelse med denne website. Denne aftale erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, som er foretaget mellem brugeren og CNH omkring dette website.

Juridiske forbehold.Medmindre andet er angivet, er alle logoer, tegninger, varemærker, servicemærker og/eller firmadesigns på dette netsted - indbefattet, men ikke udelukkende, nedenstående mærker - registrerede eller lovbestemte varemærker, servicemærker og/eller firmadesigns, som tilhører CNH Industrial's underafdelinger New Holland og Case, og som ikke må anvendes til noget kommercielt formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra CNH Industrial.

Our website doesn't fully support your IE11 browser, some features might not work as intended.
For a better experience try a modern one: