case-new-logo We Are Case IH

— We are —

Villkor och juridiska meddelanden

Villkor och juridiska meddelanden

Denna webbplats från CNH erbjuds till dig, användaren (“Användare”), under förutsättning av att du godkänner de villkor och meddelanden som är innehåll på webbplats utan modifiering. CNH kan ändra innehåll eller format av denna webbplats eller upphöra med att driva denna webbplats efter sitt eget gottfinnande och utan föregående meddelande. I och med att du besöker och använder denna webbplats innebär detta acceptans av samtliga villkor.

CNH avser alla enheter som styrs gemensamt under CNH Industrial.

Användning av webbplats.Användaren samtycker till användande av denna webbplats enligt tillämpliga lokala, statliga och EU-lagar. Dessutom samtycker Användaren till att inte: 1) medvetet och utan auktorisering ändra, skada eller förstöra CNH:s eller annan användares datorsystem, nätverk, mjukvara, webbplats, program, dokumentation eller data som återfinns i dessa; 2) använda denna webbplats för att genomföra eller försöka genomföra affärer eller aktiviteter som enligt lag är förbjudna. Alla aktiviteter som görs av Användaren som resulterar i att webbplats blockeras för användning för andra användare eller CNH anses som icke auktoriserad användning.

Övervakning av användande.Genom att använda detta system samtycker Användaren till administrativ övervakning vid alla tillfällen. Användaren är vidare medveten om att systemadministratörer kan ge bevis till lämpliga brottsbekämpande myndigheter om eventuell brottslig verksamhet upptäcks under sådan övervakning. Samtycker inte Användaren till detta, ska Användaren lämna detta system nu.

Ansvarsbegränsning:CNH har gjort sitt yttersta för att tillhandahålla den mest aktuella, korrekta och tydligt förklarande informationen som möjligt. Icke desto mindre, är det möjligt att felaktigheter i informationen kan förekomma. I synnerhet, men utan begränsning till någon del av denna överenskommelse, frånsäger sig CNH något som helst ansvar för oavsiktliga fel och riktigheter i nyheter, finansiell information, data eller annan information som är innehåll på någon av CNHs webbplatser. Nyheterna, den finansiella informationen, data och information som finns på CNH-servrar har sammanställts av CNH-personal från en mängd olika källor och kan ändras utan föregående meddelande till Användaren. CNH lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag gällande kvaliteten, innehållet, fullständigheten, anpassningsbarheten, lämpligheten eller aktualiteten av innehåll som återfinns på denna webbplats.

Länkar till tredjeparts webbplatser.CNH:s webbplatser kan för närvarande eller i framtiden innehålla länkar till webbplatser som styrs eller hanteras av tredje part. Varje webbplats med länk från CNH webbplats står utanför CNH:s kontroll. CNH förutsätter att de inte kan ställas ansvariga eller förpliktade för varje information, kommunikation eller material på sådana webbplatser, eller för länkar på en länkad webbplats. CNH avser inte någon tredjeparts länkar att bli sedda som hänvisningar eller erkännanden av den länkade enheten eller någon produkt och/eller tjänst som marknadsförs av dem och de tillhandahålls endast för användaren som en bekvämlighet. Varje tredjepartswebbplats har sina egna policyer för vad som anses lämpligt för allmän tillgänglighet. Användaren bär det fulla ansvaret för användning av tredjepartswebbplatser och hänvisningar.

Listning av begagnad utrustning.CNH webbplats för begagnad utrustning,www.caseused.com, listar begagnad utrustning hos CNH-återförsäljare som är de som erbjuder dem för försäljning snarare än CNH. CNH har inget specifikt ansvar eller förpliktelser utan begränsar sig till all information, specifikationer, skick, fotografier, tillgänglighet, prissättning, skatter eller tjänster, eller garantiinformation som återfinns på sådan webbplats, eller för varje länk som finns på en länkad webbplats. Varje återförsäljare är ansvarig för informationen som ingår eller inte ingår i en enhets specifikation. Användaren samtycker till att gottgöra CNH, dess tjänstemän, anställda och annan personal under dess kontroll, mot alla och varje ansvar, kostnader, advokatkostnader och skador som uppkommer genom eller relaterande till användning av enheter som köpts genom en webbplats med begagnad CNH-utrustning, inklusive eventuella anspråk avseende fakta där om sanningen skulle utgöra ett lagbrott av användaren av dessa villkor. I alla tvister som uppstår genom eller i samband med försäljning eller användning av någon utrustning som annonserats på en CNH-webbplats för begagnad utrustning, samtycker Användaren endast till den jurisdiktion och den laga domstol i det land där säljaren av den begagnade utrustningen är belägen.

Immaterialrätt.Användaren är medveten om att denna Case IH-webbplats innehåller immateriella rättigheter som skyddas av staten och/eller EU-varumärken, lagar om affärshemligheter och/eller lagar om upphovsrätt. Användaren samtycker till att inte använda, reproducera, distribuera kopior, eller skapa bearbetningar av någon del av denna webbplats inklusive webbplatsens innehåll, eller göra någon annan åtgärd som kan strida mot CNH:s immateriella rättigheter.

Risktagande.Genom att använda Case IH webbplatser oavsett syfte, åtar sig användaren alla risker som är förenade med användningen av denna webbplats och dess enskilda sidor. Risken inkluderar men är inte begränsad till varje risk för Användarens dator, mjukvara eller data som kan skadas av något virus, mjukvara, eller annan fil som kan överföras eller aktiveras via en Case IH webbplats eller via Användarens tillträde till den.

CNH skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga skador, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst eller omsättning, till följd av eller på något sätt i samband med någon eller ingen information, dokument, mjukvara, tjänster eller annat material erhållet genom Case IH-webbplatser.

Användaren förväntas även att påta sig en och alla risker som härleds till användandet av denna webbplats, oavsett om de baseras på kontrakt, kränkning, strikt ansvar eller på annat sätt, även i den händelse att CNH och/eller någon av dess anställda, dotterbolag eller agenter har underrättats om möjligheten för skada av något slag. CNH skall inte hållas ansvarig för någon förlust eller skada i helhet eller delvis för sina aktiviteter, utelämnanden eller tillfälligheter bortom sin kontroll, inklusive vid anskaffande, sammanställande, presentation eller leverans av information eller till följd av eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i den information oavsett hur de orsakades, eller till följd av en användares beslut eller åtgärder som vidtagits eller inte fattas i förlitan på information eller brist på information som tillhandahållits .

Otillåten användning.Under inga omständigheter ska användaren få tillgång till eller försöka få tillgång till CNH:S datorsystem, datornätverk, eller annan part därav för syftet att sätta igång någon aktivitet för att bedraga andra, begå stöld, eller bryta mot statlig eller EU-lag.CNH förbehåller sig rätten att på eget gottfinnande avsluta Användarens användande av denna webbplats eller förbjuda Användaren att besöka webbplatsen i framtiden vid händelse av missbruk av webbplatsen eller annan av Användaren obehörig eller förbjuden användning.

Användning av interaktiv media.I den utsträckning som denna webbplats innehåller eller kan innehålla elektroniska maillänkar, anslagstavlor, diskussionsforum, chatrum, eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som involverar CNH och/eller andra användare, samtycker Användaren till att använda sådana forum på sitt avsedda sätt. Under inga omständigheter skall Användaren bryta mot någon lag genom att använda sådana forum med syften inkluderande men inte begränsande till förtala eller trakassera andra, bryta mot CNH:s immaterialrätt eller en tredje part, posta eller sända obscent eller stötande material, och sprida virus, korrupta filer eller andra program som kan skada eller ändra denna webbplats eller datorer tillhörande CNH eller en tredje part. CNH förbehåller sig rätten att ta bort varje innehåll från denna webbplats oavsett anledning. Användaren är medveten om att allt material sänt av parter andra än CNH eller dess dotterbolag inte är godkänt av CNH, och sådan kommunikation skall inte ses som granskad eller godkänd av CNH.

Skadeståndsanspråk.Användaren samtycker till att gottgöra CNH, dess tjänstemän, agenter, anställda och annan personal under dess kontroll och varje och alla ansvar, utgifter, advokatarvoden och skador som uppkommer genom eller relateras till användandet av denna webbplats på alla sätt, inklusive alla eventuella krav avseende fakta som om de är sanna skulle utgöra ett brott av användaren av dessa villkor.

Inget kontraktsförhållande.Användaren är medveten om att, genom användning av denna webbplats, finns inget förhållande av något slag, inklusive men inte begränsat till partnerskap, samriskföretag, anställning, kontraktsmässig eller byråförhållande, mellan Användaren och CNH eller några av dess dotterbolag eller anställda.

Jurisdiktion.Detta avtal regleras av lagarna i staten Wisconsin i Amerikas Förenade Stater. Användaren samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och laga domstol i Wisconsin, USA i tvister som uppstår utifrån eller relaterat till användningen av denna webbplats. Användande av denna webbplats är inte tillåtet i någon jurisdiktion som inte har effekt på allt tillhandahållande av dessa villkor. Användaren avstår oåterkalleligen från alla invändningar vid något tillfälle mot jurisdiktionsort för eventuell process, talan eller förhandling på grund av eller i anslutning till detta Avtal som anförts i sådan domstol och avstår oåterkalleligen från eventuella anspråk som sådan process, talan eller förhandling anför i ett obekvämt forum och avstår dessutom oåterkalleligen från sin rätt att ha invändningar mot sådan process, talan eller förhandling som anförts i sådan domstol, att sådan domstol inte har jurisdiktion över Användaren.

Gällande lag.CNH:s genomförande av detta avtal omfattas av gällande lagar och rättsliga processer och ingenting häri är undantaget CNH:s rätt att följa brottsbekämpande önskemål eller krav relaterat till någons användning av denna webbplats och information som erhålls till eller samlas in av CNH gällande sådan användning.

Separeringsklausul.Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt gällande lag, skall den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses ersatt av giltig och genomförbar bestämmelse som liknar syftet med den ursprungliga bestämmelsen och återstående delar av avtalet skall fortsätta att gälla.

Integrationsklausul:Detta avtal omfattar allt som överenskommits mellan Användaren och CNH gällande denna webbplats. Detta avtal ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation som uttryckts i något medium mellan Användaren och CNH gällande denna webbplats.

Juridiska meddelanden.Case IH, dess respektive logotyper och rött, svart och grått färgschema, så väl som företags- och produktidentitet som används häri, är varumärken som tillhör CNH Industrial America LLC och får inte användas utan tillstånd. Case IH är ett av CNH Industrial America LLC registrerat varumärke.

Our website doesn't fully support your IE11 browser, some features might not work as intended.
For a better experience try a modern one: